Regulamin

– Doba rozpoczyna się w momencie wydania samochodu i kończy równo po 24 h, po tym czasie nalicza się kolejna
doba
– Dzienny limit kilometrów 300
– Przekroczenie stawki kilometrowej ustalonej w umowie 1 PLN/1 km
– Uszkodzenie koła/felgi/opony 300-1000 PLN
– Przedłużenie czasu wypożyczenia samochodu jest możliwe tylko i wyłącznie przez kontakt z firmą Cars-rent
– Zagubienie tablicy rejestracyjnej 500 PLN
– Brak trójkąta, gaśnicy lub apteczki 200 PLN
– Zagubienie, utrata lub zniszczenie klucza z pilotem CZ ( immobiliser ) wg kosztów rzeczywistych dorobienia
– Udział własny w każdorazowej szkodzie z winy najemcy 3500 PLN
– Uzupełnienie brakującego paliwa 10PLN/litr
– Próba ingerencji w stan licznika kilometrów 10 000 PLN
– Zakaz użyczenia samochodu osobie trzeciej 5000 PLN
– Próba demontażu, wymiany części w wynajmowanym pojeździe bez zgody wynajmującego 30000 PLN
– Utrata gwarancji na samochód z winy najemcy 20 000 PLN
– Palenie tytoniu w samochodzie lub inny nieprzyjemny zapach – usunięcie zapachu 1000 PLN
– Holowanie innych pojazdów lub ciągnięcie przyczepy wynajętym samochodem bez zgody wynajmującego 1 000PLN
– Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP bez zgody wynajmującego 5000 PLN
– Zwłoka w zwrocie samochodu bez zgody wynajmującego dwu krotność stawki dobowej za każdy dzień
– Opłata za brak zwrotu samochodu do siedziby firmy ( miejsca wydania pojazdu ) po wypowiedzeniu lub zakończeniu
umowy najmu 2 000 PLN + koszty transportu samochodu do siedziby firmy
– Opłata administracyjna za udostępnienie danych osobowych organom ścigania lub kontroli (mandaty, grzywny)
100 PLN
– Zatankowanie pojazdu paliwem niezgodnym ze specyfikacją 1000 PLN + całkowity koszt naprawy
– Opłata za zerwanie umowy długoterminowej przed terminem jej zakończenia 3000 PLN
– Zatajenie informacji o szkodzie komunikacyjnej z winy najemcy samochodem należącym do wynajmującego
10000 PLN
– Usunięcie naklejek/oznaczeń pojazdu 1000 PLN
– Zdanie samochodu brudnego z zewnątrz 100 PLN
– Zdanie samochodu brudnego wewnątrz + Pranie tapicerki 450 PLN
– Zgoda na wyjazd zagraniczny 100 PLN opłata jednorazowa
– Za przedmioty pozostawione po zdaniu samochodu firma nie ponosi odpowiedzialności
– Odbiór samochodu przez firmę windykacyjną 5000 PLN
- Brak płatności w terminie skutkuje zerwaniem umowy na koszt najemcy
– Najemca oświadcza, że nie jest pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz , że nie będzie pod ich
wpływem podczas prowadzenia pojazdu
- Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 190 km h - 100 PLN
- Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia i innych materiałów
eksploatacyjnych ponosi w całości Najemca.
– Firma Cars-rent zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu bez podania przyczyny
– Wszelkie sporne sprawy będą rozwiązywane przez właściwy dla siedziby firmy sąd
Podpisanie umowy najmu samochodu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją
regulaminą firmy Cars- rent sp. z o.o.